מאמן אישי

תהליך אימון אישי לקריירה – שינוי כולל או ממוקד מטרה, על פי בחירה

 

מאמן אישי מעביר אימון אשר מכיל את השלבים הבאים:

מבוא - בחינת המצב כיום בתחומי החיים השונים (קריירה, משפחה, חברים, כסף… ועוד)

הבנת הפער בין המצב כיום לבין הפוטנציאל האישי המקסימלי בכל תחום והקניית כלים מעשיים לצמצום הפער בין המצוי כיום לעתידי הרצוי בתחומים נבחרים

איתור ודיוק הערכים האישיים שלך – זיהוי אותם הערכים הפנימיים המניעים אותך לפעולה + אימון מעשי ממוקד להבאתם לידי ביטוי רב יותר בחייך

ייעוד  – זיהוי הייעוד האישי שלך - ה"דבר הגדול" שמגדיר את הכיוון שלך בחיים, נגדיר אותו ונטמיע אותו

חזון – תמונת מציאות רצויה שלך בהתבוננות של  5 עד 10 שנים קדימה בתחומי חיים נבחרים, בדגש לקריירה ותעסוקה. החזון ייכתב וישמש כ"מגדלור" שלך, אליו נשאף להגיע ולכיוונו נפעל מתוך תשוקה

תכנית פעולה – תכנית מובנית, מפורטת וברורה, מבוססת על יעדים מדידים, לשנה קדימה, הבנויה על פי מודל SMART והמהווה בסיס ליציאה לעשייה ולפעולה בדרך להגשמת החזון האישי שלך בתחום הקריירה והתעסוקה

 

האימון ממוקד המטרה כולל את השלבים הבאים: 

הבנת ודיוק המטרה אותה תרצה/י להשיג, והגדרתה בצורה ספציפית ומדידה, על פי מודל SMART

בחינת המצב כיום בהקשר למטרה הספציפית והבנת הפער בינו לבין המצב העתידי הרצוי עם השגתה

בחינת ואיתור המשאבים (פנימיים וחיצוניים)  אשר יכולים לסייע לך להשגת המטרה והנגשתם לך, המתאמן/ת

בניית תכנית פעולה – תכנית מובנית, מפורטת, ברורה ומדידה להשגת המטרה שהוגדרה, הבנויה על פי מודל SMART